Maart 2023 – Asset management contract voor investeerder

Netfactor treedt op als asset manager voor een investeerder die een grote portefeuille met vervallen vorderingen wenst uit te winnen (> 100.000 debiteuren). Deze dienstverlening sluit haarfijn aan bij Nextfactor haar business model. Als een asset niet verkocht hoeft te worden dan is het gecontroleerd uitwinnen een prima alternatief. Het team van Nextfactor heeft veel ervaring in het uitwinnen van BtoB en BtoC vorderingen.

Februari 2023 - Nieuw forward flow contract voor België en Nederland.

Nextfactor sluit zowel voor België als Nederland een contract voor het periodiek kopen van vorderingen voor een internationaal opererend Fin Tech onderneming. Het gaat om bedrijfsleningen verstrekt aan het MKB/KMO. Aan Netfactor is gevraagd vanaf het moment dat de lening is opgeëist worden dossiers over te nemen. Door de vendor is het verzoek gedaan te waken voor het onnodig stapelen van kosten.

December 2022 - Nextfactor draagt bij aan het fonds Kinderhulp.​

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in armoede. Dit doen ze door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Hulp verloopt altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. Op deze wijze probeert Nextfactor bij te dragen aan een beter wereld.

Oktober 2022 – NextFactor presenteert op de Experience Day van Crion

Linked In post – Bekijk hier

Very pleased to make our contribution with Nextfactor to this exciting day on working capital. We were delighted to explain in detail how Nextfactor got the severely neglected client aging balance of a furniture wholesaler back on track in just a few months, while generating immediate cash for its business.

Thank you Crion for the perfect organization.

September 2022 – NextFactor is gevraagd als broker voor B2C portefeuilles.

NextFactor richt zich vooral op B2B vorderingen. Steeds vaker wordt zij ook uitgenodigd voor grote B2C tenders (portefeuille met consumentenvorderingen). NextFactor is gevraagd op te treden als broker en heeft besloten dat te doen. Vanaf Q3 2022 zal zij deze rol op zich nemen.

Juli 2022 – Crion Product in de Kijker: NextFactor koopt ook vorderingen op een enkele afnemer.

Juni 2022 – NextFactor vindt aansluiting met Scandinavische bank voor haar investeringen

Niet alleen koopt NextFactor individuele vorderingen, steeds vaker wordt zij uitgenodigd voor grote tenders. Om deze investering te kunnen blijven doen is aansluiting gezocht met een groter partij zonder footprint in de Benelux en bekend met de branche credit management en Debt Sale.

Maart 2022 – NextFactor sluit een volume contract met een FinTech organisatie

Een internationale opererend Fin Tech organisatie kiest voor NextFactor. Een eerste grote portefeuille is overgedragen. NextFactor is hier zeer tevreden mee. Het zet ons bedrijf in een keer goed op de kaart aldus directeur en mede oprichter Peter Hendrix. 

Februari 2022 – NextFactor sluit 2 nieuwe klanten aan en faciliteert inning buiten de Benelux

Zowel in Nederland (factoring) als in België (bouw-constructie) starten 2 klanten met het verkopen van haar debiteuren op regelmatige basis. 

Tevens faciliteert NextFactor ook dat vervallen vorderingen buiten de Benelux de juiste aandacht krijgen.

Januari 2022 – NextFactor sluit zich aan bij Credit Management Circle van Crion

Waar credit managers elkaar ontmoeten en ideeën groeien. Je worstelt met een credit management vraagstuk? Je bent benieuwd hoe anderen hun credit management in de praktijk invulling geven? Dan vind je in de Credit Management Circle de antwoorden die je zoekt. De Credit Management Circle is een community waarvan de leden hun kennis en expertise met elkaar delen.

In network events en webinars komen experten en ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij belichten best practices en de laatste ontwikkelingen in credit management en brengen praktijkgetuigenissen en casestudies. Als lid van de Credit Management Circle wissel je jouw ervaringen en inzichten uit met die van anderen en bouw je jouw professioneel netwerk verder uit.

NextFactor en Crion slaan handen in een, delen kennis en zorgen samen voor oplossingen voor haar klanten. 

November 2021 - NextFactor sluit haar eerste klanten aan in Nederland

Nederlandse groothandel in Meubelen kiest voor oplossingen van Nextfactor.

Oktober 2021 - NextFactor koopt en geeft advies

De vraag voor NextFactor blijkt groot als het gaat om credit management advies. NextFactor geeft advies over het verkopen of het incasseren van vorderingen. Wij trekken dat breeder zegt Peter Hendrix. Het begint met problemen in kaart brengen, oplossingen aandragen en vervolgens uitvoeren.

Nextfactor koopt dus niet alleen, Nextfactor geeft ook advies.

September 2021 - NextFactor sluit haar eerste klanten aan in België

NextFactor sluit een groothandel in de modebranche aan en vult daarmee de lopende factoringdienstverlening prima aan. Echt “Next”Factor dus.

Er was veel te winnen als het gaat om het credit management proces en cashflow verbetering. NextFactor zorgde voor een flinke opschoning.

Juli 2021 - Nieuwe website NextFactor en partnerkeuze software

Nieuwe website gereed en NextFactor kiest voor Collect Online voor haar credit management software. De software wordt white labelled aangepast voor specifieke NextFactor wensen.

Functionele software waar wij behoefte aan hebben. Veel van onze partners werken ook met collect online en is dat niet het geval dan is een API zo gemaakt.

Mei 2021 - Nextfactor opgericht

Peter Hendrix en Richard Struijk richten een nieuw bedrijf op gespecialiseerd in het aankopen en beheren van B2B vorderingen (facturen en leningen). Nextfactor richt zich op de bedrijven in de Benelux.

NextFactor lanceert daarvoor een uniek platform voor ondernemingen. Ook een bedrijf kan namelijk één of enkele vorderingen verkopen. Nu is dat nog vooral voorbehouden aan grotere bedrijven (zoals telecom en energiemaatschappijen).

Single Invoice Debt Sale. Een factuur verkopen kan dus vanaf nu. Uniek in de Benelux.