Een handig overzicht van de meestgestelde vragen

Meestgestelde vragen

Debt Sale staat voor het verkopen van schulden of het verkopen van vorderingen. Dat kan zowel betrekking hebben op niet vervallen vorderingen als op vervallen vorderingen. NextFactor richt zich op het aankopen van vervallen vorderingen en dan in het bijzonder op vervallen vorderingen op bedrijven (B2B).

Dat hangt af van een aantal factoren. De ouderdom van de vordering, de kredietwaardigheid van de debiteur(en) en het doorlopen inningstraject spelen daarbij een rol. Ook uw motivatie om te verkopen is van belang. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Ja. Ook als u uw klant/debiteur tijd wilt geven - maar u zelf uw werkkapitaal hard nodig heeft - dan kan verkoop interessant zijn.

NextFactor weigert alle facturen op klanten die reeds in faling zijn of een grote kans maken op een spoedige faling door bijvoorbeeld recente negatieve antecedenten. Indien het dossier geweigerd wordt, is de kans op inning zeer klein en raden wij af nog kosten te maken om de vordering te innen. Het aanvaardingsproces voor beide varianten is identiek. Het heeft dus geen zin om een dossier geweigerd voor NextFactor SINGLE nogmaals in te dienen voor NextFactor DOUBLE of omgekeerd. Indien een aanvraag geweigerd wordt, kan mogelijk een fiscaal attest afgeleverd worden.

debiteur

Schuldvorderingen die verkocht worden aan NextFactor worden geïnd via onze partners. Die partners bieden een efficiënte minnelijke incassodienst gevolgd door een administratieve procedure om onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen (de IOS-procedure). Dit zorgt ervoor dat voor NextFactor en bijgevolg ook voor u en uw klant de kosten zo laag mogelijk kunnen gehouden worden.

Ja, maar dit doen we niet via dit platform. Gelieve in voorkomend geval contact met ons op te nemen.

Het team van NextFactor beschikt over een ruime ervaring in het kopen en beheren van debiteurenportefeuilles van allerlei sectoren. NextFactor breidt dit uit naar individuele vorderingen. In samenwerking met onze partners en een uitgebreid netwerk van gerechtsdeurwaarders is een efficiënte weging en daardoor inning mogelijk.

Indien uw facturen door een bank of factoringmaatschappij worden gefinancierd zonder te worden verzekerd, kan NextFactor de vorderingen overnemen op het moment dat de bank of factoringmaatschappij ze niet meer kan of wil financieren. Deze financiering kan vervangen worden door de verkoopprijs die u van ons ontvangt. U vraagt dan retrocessie aan voor de betrokken vordering of laat de koopprijs aan uw factormaatschappij of uw bank betalen. Op deze manier kunnen wij hen een comfort bezorgen wat uw kredietrelatie met uw bank of factoringmaatschappij kan optimaliseren.

Bij de oplossing van NextFactor bespaart u op communicatie- en beheerskosten. Na de transactie zijn er geen kosten meer, noch administratieve verplichtingen inzake vergoeding, boekhouding, afschrijving en BTW teruggave. Tevens is een rapportering over de stand van zaken en een periodiek overleg over de te nemen acties niet meer nodig. 

De NextFactor oplossing geeft u comfort, zekerheid en rust. Het te ontvangen bedrag ligt direct vast en wordt onmiddellijk uitbetaald.