Worden uw facturen niet betaald?
Verkoop ze aan NextFactor!

Hoe werkt het?

NextFactor heeft een nieuwe en eenvoudige oplossing ontwikkeld voor uw achterstallige facturen.
De oplossing is bestemd voor de Benelux B2B markt.

vervallen-factuur
inning-en-vordering

Kies uw variant

Voor elke vordering doet u een aparte aanvraag en kiest u telkens voor één van de twee varianten. 

NextFactor SINGLE

U verkoopt uw onbetaalde en onbetwiste factuur naar keuze voor maximaal 80% van het openstaande factuurbedrag.

U ontvangt dit bedrag in één enkele betaling (Single Payment) 2 werkdagen nadat de transactie door NextFactor is goedgekeurd.

NextFactor DOUBLE

U verkoopt uw onbetaalde en onbetwiste factuur naar keuze voor maximaal 95% van het openstaande factuurbedrag.

U ontvangt hiervan de helft 2 werkdagen nadat de transactie door NextFactor is goedgekeurd.

Als uw klant de volledige vordering aan NextFactor heeft betaald, ontvangt u een tweede betaling (Double Payment) van het resterende deel van de koopsom.

NextFactor CORPORATE

Heeft u meerdere oude vervallen vorderingen en wilt u uw portefeuille opschonen?

Wilt u NextFactor vervolgens op een structurele wijze gebruiken in uw credit managementproces?

Neem dan contact op. Wij werken dan graag een voorstel uit op maat (voor zowel SINGLE als DOUBLE).

Geen kosten

Aan de verkoop via NextFactor zijn geen kosten verbonden

De kosten voor de invordering van de factuur zijn voor rekening van NextFactor. Ook indien NextFactor er niet in slaagt het geld te innen worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien de factuur rechtmatig betwist wordt, dient u de koopprijs terug te betalen. Wij brengen dan ook een administratieve vergoeding in rekening van EUR 250,- per betwiste vordering.

Vooraf kan een waarborg gevraagd worden ter dekking van een eventuele betwisting. U kunt echter op elk moment het openstaande bedrag van de waarborg opvragen indien u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van NextFactor.

schuldvorderingen

Van start in vier stappen

In 4 eenvoudige stappen uw facturen verkopen:

Meest gestelde vragen